Projekty 

Realizované projekty

Název stavby: Rezidence Říčany

Web: www.rezidencericany.cz

Lokalita

Lokalita výstavby se nachází jihovýchodně od Prahy v atraktivní části Říčan v těsné blízkosti lesa. Bezprostřední dosah okolní přírody nabízí nespočet možností aktivního odpočinku a relaxace pro celou rodinu, ať už v podobě procházek, jízdy na kole, či využití nedalekého přírodního koupaliště. V těsné blízkosti projektu se nachází veškerá občanská vybavenost, jako mateřská a základní škola, gymnázium, zdravotní středisko, nákupní centrum, domy jsou vzdálené cca 10 minut chůze od zastávky příměstské autobusové dopravy.

Projekt

Projekt obsahuje 42 moderně řešených rodinných domů s parcelami o průměrné výměře 350 m2, které svou nezaměnitelnou architekturou a funkčním využitím ploch splní i ty nejnáročnější požadavky na bydlení. Domy mají velkoryse řešené terasy a balkony, které Vám umožní neustálý kontakt s přírodou a ničím nerušený výhled do okolí. Další velkou předností projektu je dle našeho názoru použití velkých prosklených ploch, které více umocňují pocity neustálého kontaktu s přírodou, kterého se tak nedostává v panelových sídlištích velkoměst. V neposlední řadě je třeba se zmínit o kvalitní a rozsáhlé infrastruktuře v rámci lokality, kde široké vozovky v obytné zóně projektu a lampy veřejného osvětlení poskytnou bezpečný pohyb jak osob, tak i motorových vozidel. Rozsáhlé sadové úpravy jako stromy kolem plotů domů a zelené chodníčky jsou samozřejmostí.

Standardy

Domy jsou vybaveny kvalitními materiály a zařizovacími předměty.

 • okna dřevěná z europrofilů s celoobvodovým kováním, mikroventilací
 • omítky štukové
 • podlahy plovoucí laminátové - KAHRS - buk, dub
 • obklady do výšky zárubní, Villeroy Boch, série MULTIPLY 25 x 35 cm
 • zárubně obložkové
 • vnitřní dveře dýhované
 • vstupní dveře bezpečnostní dýhované s obloženým ostěním
 • topení závěsné plynové kotle a otopný systém Buderus
 • zařizovací předměty z bílé keramiky - LAUFEN - Jika, serie Olymp, wc závěsné se splachováním GROHE, umývadla s polonohou
 • baterie nerezové - Hans Grohe, serie FOCUS
 • vany akrylátové RIHO - série Venus
 • sprchový kout RAVAK, sprchová vanička RIHO
 • osvětlení základní (koupelna, WC, garáž, venkovní osvětlení domu) stropnicemi
 • rozvody a zásuvka STA, telefonní přípojka a pevné připojení k internetu
 • vývody pro pračku

Každý klient má možnost využití tzv. klientských změn a to dle časového harmonogramu stavby, podle kterého musí uplatnit své požadavky v předem odsouhlasených termínech.

Název stavby: Obytné domy Praha 5 – Barrandov

Do Klukovic 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E

 • Autorský tým: Architektonický Atelier Kosek s.r.o.
 • Ing.Arch.Akad.Arch.Jaroslav Kosek
 • Ing.Arch.Jana Krákorová
 • Ing.Arch.Markéta Majerová
 • Ing.Jan Andrš
 • Ing.Zdenka Chvátalová
 • MgA.Marcela Smetanová
 • Ing.Arch.Radim Pavlík
 • Ing.František Denk

Generální dodavatel: STAVOKOMP, stavební a.s.
Rudé armády 2001/30a
733 01 Karviná-Hranice

Investor: A.P. Capital s.r.o.
IČO: 270 77 021
sídlo: Třanovského 320/9, Praha 6, 163 00

Údaje o stavbě

Obytný soubor Barrandov se nachází v Praze 5 na okraji Barrandovského sídliště mezi ulicemi Do Klukovic, Grusova a Lamačova. Ze severu přiléhá k stávající zástavbě bodových panelových domů. Z jihu je volný výhled do zeleně a ze západu na panorama jihozápadního města. V docházkové vzdálenosti cca 15 minut je veškerá vybavenost včetně stanic MHD – tram, bus. Dopravní napojení souboru (automobily) je zajištěno z ulice Do Klukovic.

V době výstavby barrandovského sídliště byla na předmětném území částečně vytěžena zemina a zřízena skládka. Následná rekultivace terénu a zeleně nebyla provedena. Vzhledem k orientaci parcely (jihozápadní svah), volnému výhledu, blízkosti Prokopskému údolí, bezprostřední návaznosti na vybavenost a MHD je toto území pro bytovou výstavbu velmi atraktivní.

Charakteristika stavby

Obytný soubor Barrandov představuje nově navržený a realizovaný areál 6 bytových domů se 72 byty určenými pro prodej do osobního vlastnictví. Stavební objekty zahrnují jednotlivé obytné domy, komunikace, terénní úpravy včetně zeleně, kompletní inženýrské sítě a další stavební objekty nezbytné pro funkční využití předmětného území.

Zájmové území se nachází v Praze 5 v katastrálním území Hlubočepy a zahrnuje celkovou řešenou plochu 42.598 m2.

Urbanistické řešení

Způsob situování, velikost obytných domů, jejich dopravní obsluhu a napojení areálu na obslužnou komunikaci (ul. Do Klukovic) předurčily terénní a tvarové poměry parcel určených územním plánem hl. města Prahy k zástavbě. Bytové domy jsou třípodlažní s jedním ustupujícím střešním podlažím. Domy SO-1, 2, 3 a 4 jsou orientovány severní fasádou se vstupy ke stávající zástavbě. Před touto „řadou“ čtyř objektů jsou po obou stranách příjezdové komunikace umístěny architektonicky i dispozičně totožné domy SO-5 a SO-6. Obdobnou dvojici identicky řešených objektů tvoří domy SO-2 a SO-3. Objekt SO-4 je modifikací této dvojice ve stejné hmotové proporci, ale s rozdílným architektonickým řešením. Zcela atypické řešení si vyžádal bytový dům SO-1 vzhledem k situování na terénním zlomu. Při pohledu od Klukovic tvoří tento objekt dominantu celého souboru. Parkování vozidel je navrženo formou krytých garážových stání v podzemních podlažích objektů. Z důvodů zachování určené plochy zeleně, má část objektů (SO-5, 6) dva suterény. Objekty SO-1, 2, 3 a 4 mají jeden suterén. Parkovací místa pro návštěvníky jsou situována na terénu. Příslušná část parkovacích stání v garážích a na terénu prostorově vyhovuje požadavkům na parkování vozidel invalidních osob dle platných předpisů a norem.

Dopravní řešení je navrženo s důrazem na komfort pěšího provozu. Proto je zaveden zvláštní režim kombinace pěšího a automobilového provozu – obytná ulice. Celý systém je doplněn pěšími cestami, které propojují areál s okolím. Návrh respektuje potřeby obyvatelů stávajících panelových domů, proto byly zrealizovány pěší cesty v trasách dříve vyšlapaných cest vedoucích ke komunikaci Do Klukovic s autobusovou zastávkou. Realizací návrhu zeleně a terénních úprav včetně pěších tras, schodišť, mobiliáře, veřejného osvětlení atd. dochází k celkovému zkvalitnění prostředí nejen pro obyvatele navrhovaného areálu, ale i sousedního panelového sídliště. Architektonické řešení Architektonické řešení jednotlivých bytových objektů SO-1 až SO-6 vychází z urbanistického řešení areálu a z dispozičního řešení jednotlivých objektů ve vazbě na investorem požadované a odsouhlasené skladby a standardy bytů. Nadzemní části objektů jsou výrazně prostorově členěny a vyrůstají ze společné „podnože“ – částečně zapuštěných suterénů. Výrazným prvkem jsou ustupující podlaží se střešními terasami s ocelovo-dřevěnými pergolami. V architektuře domů se na exponovaných průčelích uplatňují velké prosklené plochy oken obytných místností s vykonzolovanými deskami balkonů.

Fasády domů jsou navrhovány s kontaktním zateplovacím systémem s finální povrchovou úpravou středně zrnité probarvené omítky. Na každém objektu je použita kombinace dvou barev zdůrazňující prostorové řešení objektů. Jsou to barvy bílá a okrová ve třech různých odstínech. Na stěnách nad terén vystupujících suterénů jsou osazeny sítě pro uchycení popínavé zeleně. Okenní výplně jsou dřevěné (eurookna) se světlým přírodním lakem. Jako stínící prvky jsou navrženy hliníkové exterierové žaluzie, s přiznanými nadokenními kryty na fasádě. Zámečnické a jiné kovové konstrukce jsou provedeny s povrchovou bezúdržbovou úpravou žárovým pozinkováním, oplechování z předzvětralého titanzinku, barvy šedostříbrné.

U střešních podlaží je využit efekt tzv.“páté fasády“. Střešní konstrukce je výškově rozčleněna do dvou úrovní dle dispozičního řešení jednotlivých bytů. Vyšší úrovně střechy je využito v oblastech prostorných obývacích pokojů, nižší úroveň pak tvoří zastřešení ostatní plochy. Střešní krytina je z modifikovaných asfaltových pásů s pískovaným povrchem.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení je dáno programovými požadavky investora, a to zejména požadovaným počtem a skladbou bytů. U objektů SO 01, 05 a 06 jsou navrženy 3 byty na typické patro. Objekty 02, 03 a 04 mají čtyři byty na podlaží.Upřednostňovány jsou byty střední velikosti 2 + kk a 3+ kk. Byty větších rozměrů 4 + kk jsou navrhovány v ustupujících podlažích. V objektu SO-1 jsou v posledních patrech navrženy mezonetové byty s výstupem na střešní terasu. Rovněž byty u ostatních objektů v prvních nadzemních a ustupujících podlažích objektů mají přístup na střešní terasy.

Jednotlivé domy jsou situovány tak, aby z většiny bytů byly umožněny dálkové výhledy a průhledy do okolí ve směru jižním, jihozápadním a západním a na plochy se sadovými úpravami uvnitř areálu.

Všechny bytové domy splňují požadavky na přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jednotlivé vstupy do objektů jsou navrženy jako bezbariérové s minimální změnou úrovní. Ze vstupů je přímý přístup do domovní chodby v přízemí a odtud do výtahu. V objektech SO 05 a SO 06 je ze vstupů přístup na mezipodestu, kde je stanice výtahu (prokládací výtah se dvěma vstupy), kterým se lze dostat do všech nadzemních podlaží i suterénů. Parkovací místa pro jednotlivé byty jsou umístěny v suterénu objektů. V každém objektu je požadovaný počet stání včetně stání pro invalidy. V celém areálu je zrealizováno celkem 78 stání pod objekty a 8 stání na terénu.

Dopravní řešení

Navrhovaný obytný soubor představuje výstavbu 6 bytových domů s celkem 72 byty situovaných v prostoru mezi ulicí Do Klukovic a stávajícími bytovými domy při ulici Lamačově. Přímá komunikační obsluha navrhovaného souboru je zajištěna návrhem systému dopravně zklidněných komunikací, funkční třídy D1 – obytných ulic. Komunikační systém areálu je připojen stykovou křižovatkou na ulici Do Klukovic klesající od křižovatky Štěpařská – Tréglova – Werichova do starých Klukovic a dále do Prokopského údolí. Na vstupní komunikaci souboru jsou pak připojeny navazující komunikační větve zakončené vjezdy do garáží, která jsou umístěna v podnoži každého obytného objektu.

Všechny komunikační větve jsou navrženy jako obousměrné s dvoupruhovým jízdním pásem. Na vstupní větvi je uplatněna základní šířka jízdního pasu 6,0 metru, která je však rozšiřována s ohledem na uplatněné směrové oblouky trasy. Na navazujících komunikačních větvích vedoucích k vjezdům do jednotlivých objektů, s ohledem na koncový charakter těchto komunikací s velmi malou intenzitou dopravy výlučně osobních vozidel, je uplatněna šířka komunikace 5,5 metru.

Komunikační systém navrhovaného obytného souboru dále doplňují chodníky a stezky pro pěší, které zajišťují celkovou průchodnost území a pěší vazby k jednotlivým objektům jak ve směru k Lamačově ulici tak k autobusové zastávce na ulici Do Klukovic. Navrhovaná šířka komunikací pro pěší je 1,5 nebo 3 metry, vedení systému pěších cest a chodníku je nejlépe patrné z doložených grafických příloh.

Konstrukční řešení

Architektonické a dispoziční řešení obytných objektů určuje konstrukční řešení jednotlivých objektů. Nosné konstrukce jsou železobetonové poloprefabrikované s využitím filigránové technologie v kombinaci se zděnými stěnami z keramických bloků. Každý objekt se z hlediska konstrukčního uspořádání skládá ze tří horizontálních částí, ve kterých se liší použití konstrukčních prvků s ohledem na dané funkční využití. V jednotlivých částech je zajištěno přímé propojení svislých nosných konstrukcí. Speciálně v ustupujících patrech je lokálně využito deskostěnových vlastností prvků vzhledem k jejich excentrickému umístění vůči podporující konstrukci.

 1. založení objektu a suterénní vana
  Základová spára suterénů obytných domů se nachází v prostředí velmi málo únosných zemin, zejména navážek. Vzhledem k tomu jsou objekty založeny hlubinně na vrtané piloty s prahy, které tvoří podpory pro železobetonovou základovou desku. Konstrukční systém je zde zvolen dle účelu suterénu (hromadné garáže, technické zázemí, sklípky). Obvodové železobetonové stěny vetknuté do základové desky vytváří monolitickou suterénní vanu, která je doplněna vnitřními pilíři a stěnami.
 2. typická obytná podlaží
  Konstrukční uspořádání nadzemních podlaží budov je zvoleno většinou jako deskostěnový systém s příčnými nosnými stěnami, který navazuje na konstrukci suterénu. Svislý nosný systém doplňují schodišťové stěny, obvodové a vnitřní zděné stěny. Stropní konstrukce a balkony jsou železobetonové poloprefabrikované filigránové. Balkony jsou kotvené přes ISO nosníky. Podesty a mezipodesty schodišť jsou zmonolitněny se železobetonovou nosnou konstrukcí. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná a na podesty pružně uložená. Výtahová šachta je železobetonová po celé výšce objektu. Šachta je samonosná, s výjímkou základů důsledně oddilatovaná od konstrukce domu. Veškeré návazné konstrukce jsou akusticky oddilatovány od konstrukce šachty.
 3. ustupující střešní patro
  Svislý nosný systém ustupujícího podlaží je opět kombinovaný ze železobetonových a zděných stěn. Vzhledem k lokálnímu excentrickému umístění svislých nosných prvků a k únosnosti stropní desky byla omezená vlastní tíha tohoto podlaží. Zastřešení proto bylo navrženo formou lehké konstrukce ze dřevěných sbíjených vazníků uložených na pozedních věncích obvodových a vnitřních stěn.

Použité materiály

 • Základové konstrukce: monolitický železobeton Svislé nosné konstrukce: železobeton, filigránové panely, zděné stěny z keramických bloků
 • Stropní konstrukce: železobeton, filigránové panely
 • Střešní konstrukce: dřevěné sbíjené příhradové vazníky Výplňové zdivo a příčky: keramické bloky
 • Schodišťová ramena: prefabrikovaný železobeton
 • Balkonové desky s ISO nosníky: železobeton, filigránové panely
 • Zámečnické konstrukce: žárově zinkovaná ocel
 • Klempířské konstrukce: žárově zinkovaná ocel
 • Výplně okenních otvorů: dřevěná Euro okna

Údaje o stavebním tvůrčím týmu

Generální dodavatel stavby

STAVOKOMP, stavební a.s.
Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice
IČO: 25 82 63 79
DIČ: CZ 25 82 63 79
http://www.stavokomp.cz

statutární zástupce:

Ing. Milan Malatinský, předseda představenstva

kontaktní osoba:

Ing. Roman Koželuha, výrobní ředitel
tel.: 596 311 410
e-mail: kozeluha@stavokomp.cz

charakteristika činnosti firmy:

STAVOKOMP, stavební a.s. zajišťuje řízení a realizaci generálních dodávek staveb, od přípravy zakázky, přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci staveb.

převládající činnost

Ke klíčovým produktům společnosti STAVOKOMP stavební a.s. patří pozemní stavby v oblastech průmyslové výstavby,občanské výstavby, bytové výstavby, regenerace obytných domů, výstavby obchodních, administrativních a společenských zařízení a rekonstrukce budov.

počet zaměstnanců:

cca 100

rok vzniku firmy:

1994 jako s.r.o.
1998 jako a.s.

rozsah přímé dodávky:

cca 40%

Technický dozor investora:

TOMÁŠ LUBOVSKÝ - L servis
Jugoslávských partyzánů 18/635, Praha 6 – Bubeneč
Dodavatel železobetonových konstrukcí
Panelárna St.Město, a.s.
Staré Město, Tovární 2009
Dodavatel zámečnických konstrukcí
ALPRO, spol. s r. o.
U trati 40a, Praha 10 - Strašnice
Dodavatel oken a balkonových dveří
LD INVEST a. s.
Klaricova 22, České Budějovice
Investor stavby
A.P. Capital s.r.o.
IČO: 270 77 021
sídlo: Třanovského 320/9, Praha 6, 163 00
Uživatel stavby
Soukromí vlastníci bytů
Autor architektonického návrhu stavby
Architektonický Atelier Kosek s.r.o.
Na Perníkářce 26
160 00, Praha 6
IČO: 264 54 351
DIČ: CZ 264 54 351
Zpracovatel prováděcí dokumentace stavby
Architektonický Atelier Kosek s.r.o.
Na Perníkářce 26
160 00, Praha 6
IČO: 264 54 351
DIČ: CZ 264 54 351